Olağan Genel Kurul Bilgilendirme


Daha önce duyurusu yapılmış olan olağan genel kurula katılabilmek için tüzüğümüzde yer alan aşağıdaki maddeye göre bu yılınki de dahil olmak üzere aidat borcunuzun olmaması gerekmektedir.
Aidat borçları Genel Kurulun yapıldığı akşam’da ödenebilir veya aşağıdaki hesap numarasına da yatırılabilir.

Hesap Adı: İstanbul Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
Banka: YapıKredi Bankası
Şube: Zeynep Kamil / Şube Kodu: 546 / Hesap Numarası: 83860960
IBAN: TR81 0006 7010 0000 0083 8609 60

Tüzük ilgili maddesi
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü
Madde 7. Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurula, Genel Kurulun yapıldığı yılınki de dahil olmak üzere tüm aidat borçlarını en geç Genel Kurulun yapıldığı tarihte ödemiş olan üyeler katılabilir.

Hazirun-Cetveli