Olağan Genel Kurul Kararı


Yönetim Kurulunun 10.09.2019 tarih ve 494 nolu kararıyla olağan genel kurulu aşağıdaki gündem maddeleri ile 1. toplantısı 01.10.2019 tarihinde saat 19:30 da Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yeter çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 08.10.2019 tarihinde saat 19:30 da Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.
Gündem
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Başkanı ve Katiplerin Seçimi ve yetki verilmesi
4-Yönetim kurullarının faaliyet raporu ve gelir gider hesap raporlarının okunması
5-Denetim kurulu raporunun okunması
6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporunun müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması
7-Varsa tüzük değişiklik teklifinin müzakeresi ve oylanması
8-Yeni dönem taslak bütçenin yapılması ve oylanması
9-Dilek ve temenniler
10-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi
11-Kapanış