Oloğan Genel Kurul Bilgilendirmesi


Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 2016 Ekim ayı içerisinde yapılacaktır. Genel Kurul yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.

Hatırlatma:

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 7. Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurula, Genel Kurulun yapıldığı yılınki de dahil olmak üzere tüm aidat borçlarını en geç Genel Kurulun yapıldığı tarihte ödemiş olan üyeler katılabilir.

Bu maddeye istinaden üye aidatlarının ödenmesi konusunda ilginizi rica ederiz.