Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi


24.10.2016 Tarihinde yapılan İstanbul Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • Yönetim Kurulu görev paylaşımı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
  o Başkan Mehmet Gül
  o As Başkan Ahmet Bülent Kırmızı
  o Genel Sekreter Sadettin KIRAL
  o Muhasip Ahmet Akbulut
  o Üye Soner Şener (Bilgi İşlemden Sorumlu)
  o Üye Mehmet Topal (Organizasyonlardan Sorumlu)
  o Üye İsmail Ercan (Organizasyonlardan Sorumlu)
 • Yönetim Kurulu toplantılarına yedek üyelerin de davet edilmelerine ve organizasyonlarda aktif rol almalarına
 • Mevcut üyeliklerin değerlendirmesi yapılmış ve birçok üyenin aidat borcunun olduğu, genel kurulda sadece 30 üyenin aidatlarını ödeyip katıldığı ayrıca yeni hakemlerin de üye olmadıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda
  o Hakem ve Gözlemciler arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik belirli aralıklar ile senede en az 5 defa Sohbet Toplantılarının yapılmasına
  o Hakem ve Gözlemciler arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik yılda en az 2 defa Dayanışma Yemeğinin düzenlenmesine
  o Hakemliği veya Gözlemciliği bırakan üyelere plaket verilmesi
  o Cenaze, hastalık gibi durumlarda üyelere destek ve ziyaretlerin yapılmasına
  o Doğum, evlilik gibi durumlarda üyelere katkı ve ziyaretlerin yapılmasına
  o 29 Ekim 2016 tarihi itibari ile İstanbulda bulunan bütün salonlara çay, kahve, su vb ikramların başlatılmasına
  o Üye olmayan hakemlerin üye yapılması ile ilgili çalışma başlatılmasına
 • Deplasmandan gelen hakemlerin ağırlanmasına (Ağırlamayı yapacak kişinin Dernek yönetimini bilgilendirmesi gerekiyor)
 • Dernek sitesinin www.istvhgd.com daha aktif kullanılmasına
 • Maç başına hakemlerden Dernek adına 1 TL ücret toplanmasına ve bu toplanacak ücretlerin yıllık aidat ücreti ile varsa eski dönem borçlarına mahsup edilmesine
 • Özel maçlarda hakemlerden ve gözlemcilerden Dernek adına %10 luk bir kesinti yapılmasına ve bu toplanacak kesintilerin yıllık aidat ücreti ile varsa eski dönem borçlarına mahsup edilmesine
 • Toplanan ücretlerin haftalık olarak dernek sitesinden yayınlanmasına
 • Dernek bünyesinde bulunan ADSL hattının iptal edilmesi
 • GSİM, MHK, İl Temsilciliği, İl Hakem Kurulu ve VHGF ile tanışma toplantılarının düzenlenmesi, mevcut durum hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasına
 • Basketbol Hakem ve Gözlemciler Derneği ile tanışma toplantısı düzenlenmesine ve mevcuttaki katılım payları ile ilgili değerlendirme yapılmasına